KLAUZULA INFORMACYJNA SERWISU INTERNETOWEGO

modernlineslim.pl


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy że:
Administratorem Twoich danych jest:
BRUK SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Nowej 28G, w Czyżowicach, kod pocztowy: 44-352, tel.: +48324560970, adres e-mail: bruk@bruk.info.pl;
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możesz skontaktować się poprzez e-mail: iod@bruk.info.pl

 

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?
• działalność marketingowa
• analiza aktywności na stronie internetowej
• opracowywanie danych statystycznych

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Pozostawienie Twoich danych na stronie modernlineslim.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda, która wynika również z osobistych ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Brak zgody na pozostawienie Twoich danych uniemożliwi nam przesyłanie do Ciebie informacji marketingowych oraz informacji o konkursach.

 

Kto może otrzymać Twoje dane? Gdzie mogą być przekazywane Twoje dane?
Odbiorcami Twoich danych osobowych są lub mogą być pracownicy i współpracownicy BRUK SP. Z O.O. oraz podwykonawcy w zakresie usług związanych z marketingiem i utrzymaniem serwisów internetowych, w tym dostawcą usługi newsletter, oraz Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel.
Wskazani odbiorcy zobowiązali się do przetwarzania danych osobowych w sposób gwarantujący poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka przetwarzania danych osobowych.
Twoje dane mogą być przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. z poza obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach działań z firmami : Google Analytics, Google AdWords, Facebook oraz Pixel.


Profilowanie i monitorowanie Twoich aktywności na naszych stronach internetowych:
Twoje dane podlegają automatycznemu profilowaniu, jednak nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych. Profilowanie danych osobowych polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych do prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Informujemy także, że w celu wyłączenia śledzenia Twoich aktywności na naszej stronie internetowej, możesz skorzystać z aplikacji: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Twoje dane będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii informatycznych Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel.


Jakie są Twoje prawa?
Masz prawo żądać od BRUK SP. Z O.O. sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, otrzymywania i przekazywania innemu administratorowi, dostępu/wglądu do przekazywanych danych osobowych, a ponadto masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru takiego jak Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy abyś zmienił ustawienia swojej przeglądarki.


Jak dbamy o Bezpieczeństwo Twoich danych?
Twoje dane są przetwarzane przez BRUK SP. Z O.O. za pomocą systemów informatycznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych (między innymi poprzez szyfrowanie przesyłania danych, certyfikaty SSL, okresowe aktualizacje oprogramowania) z zapewnieniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poziom bezpieczeństwa, adekwatny do ryzyka przetwarzania